Velkommen til
NIA

NIA - Nordic Insurance Administration AS er et aktuarfellesskap, stiftet i 1999.

Selskapet ble etablert og drives av aktuarene

Erik Hæreid

Petter Pripp

Jo Kvernberg

NIA er ledende i Norge på beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser.

NIA er et uavhengig konsulentselskap, og har ingen avtalemessig tilknytning til andre aktører i forsikringsbransjen (verken forsikringsselskap, meglere eller andre).

Aktuarene i NIA er av de mest erfarne aktuarene i Norge innen livs- og pensjonsforsikring.

NIA utvikler egne datasystemer og programmer, for beregninger knyttet til pensjonsregnskap, økonomiske analyser og kompensasjonsberegninger, aktuarielle analyser mm.

NIA er konkurransedyktig på pris, tid og kvalitet.