Nyheter

04.01.2019:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2018)

05.09.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2018). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2018 kan lastes ned.

Mai 2018:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden pr 1.5.2018 = 96.883 kr. Dette er en økning på 3,47% fra i fjor.

04.01.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2017)