Nyheter

06.04.2016:
Dette er vår nye webside


15.10.2016:
Nå kan du laste ned fullmaktsskjema for aktuarberegning 2016

07.09.2017:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2017). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2017 kan lastes ned.

04.01.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.12.2017)

Mai 2018:
Nytt grunnbeløp i Folketrygden pr 1.5.2018 = 96.883 kr. Dette er en økning på 3,47% fra i fjor.

05.09.2018:
Nye økonomiske forutsetninger er tilgjengelig (per 31.8.2018). Nytt fullmaktsskjema for aktuarberegning 2018 kan lastes ned.