Økonomiske forutsetninger

Norsk regnskapsstiftelse::

- Økonomiske forutsetninger per 31.12.2023 og 30.09.2023