Økonomiske forutsetninger

Norsk regnskapsstiftelse::

- Økonomiske forutsetninger per 31.08.2020 og 31.12.2020