Aktuarberegning


NIA er blant de ledende firmaer i Norge på beregning av pensjonskostnader og -forpliktelser.

Vi utfører aktuarberegning i henhold til norske og internasjonale regnskapsstandarder; til moderate priser, rask levering og høy kvalitet.

NIA utfører aktuarberegning for alle typer bedrifter; private, offentlige, stiftelser osv.

Kalkulator


Hvis dere vurderer å avslutte deres ytelsespensjon og gå over til innskuddspensjon eller hybridpensjon, så bistår NIA gjerne med beregning av lønnskompensasjon for tapt pensjon.

NIA utfører konsekvensberegninger for bedriftens pensjonsregnskap, analyser knyttet til bedriftens regnskapstall, analyser rundt de ansattes tap/gevinst ved overgang til ny pensjonsordning ved forskjellige pensjonsnivåer mm.

Uendelig

Aktuarene i NIA har betydelig og lang erfaring fra forsikringsnæringen. Vi er spesialister på livs- og pensjonsforsikring, og utvikler egne systemer for beregninger og analyser.

Hvis dere har faglige og andre spørsmål til deres livs- og pensjonsforsikringer, så ta gjerne kontakt med oss. Vi utfører analyser og aktuarfaglig rådgivning.